قیمت همزن خمیرزن برقی 1456 فیلیپس

قیمت: 105,000 تومان