قیمت ساندویچ ساز و گریل 740 کنوود

قیمت: 240,000 تومان

تهران کالا

سازنده: کنوود مدل : SM-740 8 ساندویچ 1300 وات صفحات جداشونده صفحه ساندویچ ساز صفحه گریل
240,000 تومان - 1396/03/30 21:20
سازنده: کنوود مدل : SM-740 8 ساندویچ 1300 وات صفحات جداشونده صفحه ساندویچ ساز صفحه گریل
240,000 تومان - 1396/03/30 21:20
سازنده: کنوود مدل : SM-740 8 ساندویچ 1300 وات صفحات جداشونده صفحه ساندویچ ساز صفحه گریل
240,000 تومان - 1396/03/30 21:20
ساندویچ ساز و گریل 740 کنوود
ساندویچ ساز و گریل 740 کنوود

اخبار مرتبط