قیمت بخاری شومینه 28000 نیک کالا

قیمت: 540,000 تومان

توان حداقل 3200 و حداکثر 9350 كيلو كالري در ساعت
بخاری شومینه 28000 نیک کالا
بخاری شومینه 28000 نیک کالا