قیمت ماشین لباسشویی درب از جلو بلومبرگ مدل Blomberg WNF17321 - 7Kg

قیمت: 0 تومان

ظرفیت 7 کیلوگرم
دور موتور 1200 دور در دقیقه
 ماشین لباسشویی درب از جلو بلومبرگ مدل Blomberg WNF17321 - 7Kg
 ماشین لباسشویی درب از جلو بلومبرگ مدل Blomberg WNF17321 - 7Kg