قیمت مینی واش 2.5 کیلویی صورتی SW25B فریدولین

قیمت: 190,000 تومان

دور موتور -
ظرفیت شستشو 2.5 کیلوگرم
مینی واش 2.5 کیلویی صورتی SW25B فریدولین
مینی واش 2.5 کیلویی صورتی SW25B فریدولین