قیمت مینی واش 1.2 کیلویی سفید سبددار SW12B فریدولین

قیمت: 161,000 تومان

دور موتور -
ظرفیت شستشو 1.2 کیلوگرم
مینی واش 1.2 کیلویی سفید سبددار SW12B فریدولین
مینی واش 1.2 کیلویی سفید سبددار SW12B فریدولین