قیمت مینی واش مسافرتی 1.2 کیلویی SW10 فریدولین

قیمت: 144,000 تومان

دور موتور -
ظرفیت شستشو 1 کیلوگرم
مینی واش مسافرتی 1.2 کیلویی SW10 فریدولین
مینی واش مسافرتی 1.2 کیلویی SW10 فریدولین