قیمت لباسشویی درب از بالا 5 کیلویی پاکشوما

قیمت: 1,080,000 تومان

ظرفیت 5 کیلوگرم
دور موتور -
لباسشویی درب از بالا 5 کیلویی پاکشوما
لباسشویی درب از بالا 5 کیلویی پاکشوما